A hivatalos APH-ALARM Kick-off meeting 2020. június 15-én került megrendezésre. .A COVID-19 vírus okozta járványhelyzet miatt a személyes találkozóra sajnos nem volt lehetőség, így a meeting online zajlott.

2020 őszén megtörtént a helyzetelemzés, és a végfelhasználók igényeire vonatkozó kérdőíves felmérés. A helyzetelemzés a 3 országban elérhető erőforrásokra, afáziás személyeket segítő applikációkra és nemzeti programokra fókuszált, a kérdőívezés során feltett kvantitatív és kvalitatív kérdések pedig 3 témakört öleltek fel, így a célcsoport tagok személyes adatait (életkor, iskolai végzettség, családi állapot, stb.), a stroke-kal, betegséggel összefüggő adatokat (mikor kaptak stroke-ot, mikor kerültek kórházba, afázia mértéke, stb) és az eszközhasználatra, szabadidő eltöltésére vonatkozó információkat. Az elemzéseket és a kérdőívezést a három végfelhasználó partner, így az Afázia Egyesület (HU), az Aveiro University (PT) és az osztrák Technische Universität Wien (AT) munkatársai végezték. A kérdőívek kitöltésében 6 fő osztrák, 30 fő magyar és 9 fő portugál afáziás személy vett részt. A COVID-19 okozta járványhelyzet egy kicsit megnehezítette a feladatot, így különösen a végfelhasználók bevonását, de az erőfeszítéseknek köszönhetően végül minden jól alakult és mindenki annyi embert tudott bevonni, amennyit tervezett. A kérdőívek eredményéről egy, a három ország adatait tartalmazó, összefoglaló elemzés és az afáziás emberekkel foglalkozó terapeutákkal felvett interjúk készültek. Megtörtént a felhasználói esetek és scenariok meghatározása, elkészült a projekt hivatalos weboldala. és megkezdődtek a technikai, fejlesztési tevékenységek.